Watch Live Sports Streams From Around The World

Follow @nowwatchtvlive

?wiat Wed?ug Kiepskich Online | Watch ?wiat Wed?ug Kiepskich Live

?wiat wed?ug Kiepskich – telewizyjny serial komediowy (sitcom) w re?yserii Oki?a Khamidowa, a nast?pnie Patricka Yoki, produkowany przez ATM dla Telewizji Polsat, emitowany od 1999. Serial pi?tnuje wady takie jak lenistwo czy egoizm oraz stereotypowy model ?ycia polskiej rodziny, pos?uguj?c si? prostym humorem i zabawnym j?zykiem bohaterów. Obecnie jest drugim po telenoweli Klan najd?u?ej emitowanym polskim serialem.Serial opowiada o perypetiach ?yciowych rodziny Kiepskich i ich s?siadów, mieszkaj?cych w starej kamienicy we Wroc?awiu, na osiedlu Kosmonautów, przy ulicy ?wiartki 3/4. Bohaterowie staraj? si? zdoby? pieni?dze najmniejszym nak?adem si? tak, ?eby si? nie wysila? (w j?zyku Kiepskich “zarobi?, a si? nie narobi?”).

Wait For Ads To Close
TV Channel not playing? Click Here to Report it to get it fixed
Please wait 15 to 30 seconds in order for the stream to load!
If Stream Offline Please Check Back in Few Minutes

Missing Plug-in  HD video codec is missing:
X